Δοκιμές και διαδικασίες

Τι είναι, πώς γίνεται, πώς να προετοιμαστούν, τους κινδύνους και τα αποτελέσματα.